elmsiz

elmsiz
sif. Oxumamış, təhsilsiz, savadsız; cahil, avam. Heç yerdə tərəqqi eləməz elmsiz insan; Bibəhrə olur gər su verilməzsə nihalə. Ə. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bielm — f. və ə. elmsiz, biliksiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tühi — ə. 1) dolu olmayan; boş; 2) m. biliksiz, elmsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bielm — sif. <fars. bi. . . və ər. elm> Elmsiz, biliksiz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bietibar — sif. <fars. bi. . . və ər. etibar> Etibarsız. Bietibar adam. – <Rüstəm bəy:> Məhərrəm, sənin axırın niyə belə bietibar oldu? N. V.. Elmsiz şeir əsası yox divar kimi olur və əsassız divar qayətdə bietibar olur. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biliksiz — sif. Biliyi olmayan, məlumatsız, elmsiz, hazırlıqsız. Biliksiz və siyasi düşüncəsi olmayan adamların silahları da qələbə qazana bilməz. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitərbiyət — köhn. bax bitərbiyə. Elmsiz kimsənə hünərsizdir; Elmi bitərbiyət səmərsizdir. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərssiz — sif. dan. Elmsiz, təhsilsiz, oxumamış, savadsız. Dərssiz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hünərsiz — sif. Hünəri olmayan, hünəri çatışmayan, hünər göstərə bilməyən; bacarıqsız, qabiliyyətsiz, istedadsız, fərsiz, fərasətsiz. Hünərsiz adam. – Elmsiz kimsənə hünərsizdir; Elmi bitərbiyət səmərsizdir. S. Ə. Ş.. O insandır ki, hər haqqı, nəsibi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kor — sif. 1. Görmək qabiliyyətini itirmiş, gözü görməyən. Kor uşaq. Kor qoca. – Kor quşun yuvası öz özünə düzələr. (Ata. sözü). Kor rəssam əlini oğlunun başına çəkərək gülümsədi. İ. Ə.. Kor etmək (eləmək) – gözlərini çıxartdırmaq. <Alı kişi:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”